Urinstopp

FUS (feline urologic syndrome) eller FLUTD (feline lower urinary tract disease) är två engelska namn för samma sak;  urinvägsproblem med eller utan urinstopp hos katt.

Problemet är mycket vanligt på katter, framför allt överviktiga kastrerade hankatter. FUS eller FLUTD är egentligen ett samlingsnamn för alla problem som drabbar urinvägarna på katt men yttrar sig på samma sätt. I takt med att forskningen går framåt kommer vi att få se indelning i flera mer specifika sjukdomar.

Orsak

Det finns inte en enkel orsak utan det rör sig om många faktorer i samspel. Typiskt så orsakas stopp i urinröret av kristaller (pyttesmå urinstenar) som klumpar ihop sig med en proteinmassa och bildar pluggar. Små pluggar kissas ut medan större fastnar i röret som en kork i en flaska. Även innan det blir totalstopp retar kristallerna till inflammation i urinblåsan och urinröret. Bakterier är sällan inblandade men kan hjälpa till vid bildandet av vissa kristalltyper.

Kristallerna orsakas av kattens egen ämnesomsättning, vattenintag (katter dricker ofta dåligt med resultat att deras urin blir mycket koncentrerad och då bildas lätt kristaller), fodret katten äter (innehållet av olika salter som magnesium, fosfat mfl), urinens pH mm.

Fodret är en viktig faktor och man bör kosta på katten ett bra foder med välbalanserat innehåll hellre än att ta första bästa och billigaste foder från hyllan i matbutiken.

Det finns tillstånd i urinblåsan där urinröret inte proppas igen men katten har en smärtsam inflammation i urinblåsan med spontana blödningar. Sjukdomen kallas idiopatisk cystit och man vet inte säkert orsaken men en av teorierna är att det skyddande slem, som cellerna i urinblåsan bildar för att tåla att ständigt vara översköljda med urin, är defekt. En liknande sjukdom lär drabba kvinnor. Defekten i slemmet gör att urin kan tränga in i urinblåsans vägg mellan cellerna och ge upphov till en inflammation.

Virus misstänks kunna spela en roll i vissa typer av inflammation i urinblåsan.

Stress anses vara en utlösande faktor för många katter med FUS.

Honkatter drabbas sällan av totalt stopp i urinvägarna eftersom de har ett kort, brett urinrör jämfört med hankatter.

Symtom

Typiskt är att katten springer på toaletten hela tiden men bara kissar små, små skvättar, ofta med blod i, eller inte får ur sig något alls. Den är orolig, kan verkar aggressiv och har ofta ont om man tar på magen. Ofta kissar eller försöker katten kissa på alla möjliga ställen utom just i kattlådan.

Om det är totalstopp i urinvägarna så samlas urinen i blåsan först men ”svämmar” sedan över och katten blir förgiftat av sin egen urin. När detta händer blir katten snabbt riktigt dålig, är tröttkräks, kan få nedsatt medvetande och dör tillslut (efter ett dygn eller två) i oerhörda plågor. Det är med andra ord bråttom till veterinären om man ser att katten har svårt att kissa.

Diagnos

Symtomen är ofta tydliga nog. Om man känner en katt med urinstopp på magen så känner man typiskt urinblåsan som en mandarinstor spänd och ömmande boll.

För att diagnosticera orsaken till problemet behövs ett urinprov som analyseras på olika sätt. Man tittar efter blod och kristaller, koncentration, pH, odlar bakterier mm. Ibladn görs även en ultraljudsundersökning av urinblåsan för att leta efter polyper eller urinstenar odyl.

Behandling

Beror på orsaken. Bakterieorsakad urinvägsinfektion är vanligare hos honkatter än hankatter och vanligare hos äldre katter än yngre. Antibiotika ska helst bara användas om man har odlat fram bakterierfrån urinen.

Är det stopp i urinröret måste katten sövas och urinvägarna spolas rena. Det går till så att man för in ett litet plaströr (kateter) i urinröret och spolar med varm koksalt-lösning tills stoppet löser sig vilket kan ta lång tid. Ofta kommer urinen med stark stråle när man väl har löst stoppet. Ibland är det dock stopp igen så snart man drar ut katetern och då kan man bli tvungen att sy fast den och låta den sitta kvar i några dagar medan man behandlar svullnaden i urinröret med antiinflammatoriska mediciner. Man ger då även intravenöst dropp för att späda urinen och skölja ur urinblåsan samt för att häva effekterna av en eventuell urinförgiftning om katten varit så illa däran.

När man analyserat urinen och tagit reda på vilken typ av kristall (om det nu finns kristaller) som bildat proppen så försöker man förebygga nya stopp med ett speciellt foder. Olika foder för olika kristaller. I takt med att forskningen gått framåt så har det nu kommit foder som ska förebygga flera olika typer av kristall.

En del katter bildar nya proppar trots att man ger foder och mediciner. Om stoppet sitter i den yttre delen av penis kan man göra en penisamputation. Man opererar helt enkelt bort den del av penis som sitter utanpå kroppen. Resultatet blir att hankatten ser ut som en honkatt dvs har ett kort och brett urinrör som inte så lätt blir igenkorkat.

De katter som har idiopatisk cystit är knepigare att behandla. Man har provat mycket utan att egentligen hitta något som hjälper speciellt bra. De flesta katter blir bra av sig själva på några dagar. Ibland används antiinflammatoriska mediciner för att minska irritationen och smärtan men det finns inget som bevisar att katten tillfrisknar snabbare. Förhoppningsvis har den mindre ont dock.

En del katter med idiopatisk cystitverkar bli hjälpta av att man ger glukosaminer för att stärka slemhinnan i urinvägarna. Andra kan ha hjälp av urinstensfoder som sänker pH i urinen.

Oavsett vilken typ av urinvägssjukdom katten har så brukar de vara hjälpta av bantning.

Förebyggande

Håll katten smal och ge foder av bra kvalitet. Det är med kattfoder som med allt annat, man får vad man betalar för. Billiga foder har generellt sämre kvalitet än dyra foder även om undantag givetvis finns.

Tillbaka till artiklar