Priser

Priser
Det är ofta svårt att ge en exakt prisuppgift då många undersökningar/behandlingar är helt beroende på typ av utredning samt vad veterinären anser bör göras med patienten i fokus. Vi ger er gärna ett kostnadsförslag efter en inledande undersökning

Priser på våra vanligt förekommande behandlingar/åtgärder.

Grundavgift
Enkelt besök börjar från 735 kr

Vaccination
Hund, Nobivac Dhppi/Pi 470 kr
Katt, RCP/RC/Nobivac Tricat/Ducat  440 kr
Rabies, Nobivac Rabies eller Merial Rabisin 470 kr
Leptospiros, Nobivac L4  470 kr
Vaccination hel kull per kattunge, skrivna på mammans journal  279 kr
Vaccination, och chip per kattunge i kull, skrivna på mammans journal 509 kr
Kanin, Myxo RHD PLUS Gulsot I+II + kaninpest 892 kr

I samband med vaccination gör vi alltid en enklare allmänundersökning som utförs av en veterinär eller en erfaren legitimerad djursjukskötare på ett förväntat friskt djur. Har ni något specifikt bekymmer som ni undrar över, vänligen boka en tid till veterinär så vi med säkerhet kan förvalta er tid på bästa sätt och hinner hjälpa er med en utförligare undersökning.

Besiktning
Hund  781 kr
Katt  588 kr
Besiktning per valp/kattunge, hel kull skrivna på mammans journal  321 kr
Besiktning, chip och vaccination per valp/kattunge, hel kull 760 kr per valp, 725 kr per kattunge, skrivna på mammans journal
Besiktning utökad vårdhund/importhund  896 kr

Röntgen
Dräktighetsröntgen från 45-e dygnet 890 kr, Dräktighetsundersökning ultraljud från 30-e dygnet 983 kr
SKK-röntgen HD, höftleder 1425 kr
SKK-röntgen HD/ED, höftleder och armbågar  1800 kr
SKK-röntgen HD/ED/Knä, Höftleder, armbågar och knä 2100 kr
SKK-röntgen HD Katt, höftleder 1166 kr
Paketpris inkl sedering.
Nu skall du själv gå in på SKK´s hemsida och beställa samt betala för din avläsning innan ditt besök hos oss. Därefter bokar du tid hos oss för röntgen.
www.skk.se/bestall-rontgenavlasning

Inför resan
Pass  650 kr
Avmaskningsintyg ex Norge, Finland eller England  290 kr exkl medicin.
Köp gärna avmaskningsmedel själv på apoteket ex Droncit.

ID-märkning
Chipmärkning 495 kr
Chip per valp/kattunge, hel kull  275 kr
Chipmärkning i samband med operation  390 kr

Den nya lagen kräver ID-märkning och registrering av din katt hos jordbruksverket från januari 2023. Detta gäller alla katter födda efter 2008 och ni måste även registrera din katt hos jordbruksverket även om den redan är registrerad i de frivilliga registren hos SVERAK och SKK.
Läs mer och registrera din katt här:
https://jordbruksverket.se/djur/hundar-katter-och-smadjur/katter/marka-och-registrera-katter

Kastrering katt
Honkatt  1580 kr
Hankatt  760 kr

Kastrering hund
Hane  4100  kr

Tikar hänvisar vi till Göteborgs Djursjukhus i Mölnlycke alt. Blå Stjärnans Djursjukhus som kan göra kastrering via titthålskirurgi, vilket innebär att tiken återhämtar sig snabbare än vid sedvanligt längre buksnitt.

Kastrering kanin
Hankanin  1050 kr

Kemisk kastrering
Suprelorinchip 6 månader 2150 kr
Suprelorinchip 12 månader 3520 kr
Vid kemisk kastrering av mindre hundar bör man räkna med att effekten kvarstår längre än angivet. Ofta märks effekten efter ca 6 veckor på halvårschipet och efter ca 12 veckor på 1 års-chipet. De första 3-4 veckorna efter att chipet satts in, kan hanhundbeteendet förstärkas. Vid kemisk kastrering förs ett litet hormonimplantat in under huden, oftast i nackregionen och hormon utsöndras sakta under en längre tid.

Tandstensborttagning
Katt 2800 kr inkl fullständig dentalröntgen
Hund 3400 kr inkl fullständig dentalröntgen
Priserna är paketpriser och inkluderar fullständig narkos med intuberad patient för att undvika bakterier ned i luftvägarna. Vi utför professionell tandstensborttagning med ultraljud, putsning och fullständig dentalröntgen Prodenta.
Vi gör i samband med narkosen en fullständig klinisk undersökning och mäter eventuella tandfickor som kan vara tecken på parodontit.

Vid hämtning går vi igenom eventuella fynd och om tänder behöver dras kan detta bokas in vid ett senare tillfälle. Önskar ni att eventuella extraktioner om möjligt skall göras ihop med tandstensborttagning diskutera gärna detta med oss vid bokning eller vid lämning så att vi kan göra en bra operationsplan.
Vi rekommenderar att ett preoperativt blodprov tas innan narkos om djuret är över 7 år eller om djuret har en tidigare sjukdomshistorik. Blodprovet Pre-anestetic är rabatterat i samband med operation.

Öppettider

Måndag: 8-17
Tisdag: 10-18
Onsdag 8-17
Torsdag: 8-17
Fredag: 8-14

Lunchstängt måndag-torsdag 12.30-13.30

AncoraThemes © 2023. All rights reserved.