Akuta sjukdomstillstånd för hund och katt

För att veta om något är fel med din hund/katt så måste du först känna till hur det skall vara i vanliga fall. Registrera djurets normala aptit, törst, urin, avföring samt aktivitetsnivå. Gå regelbundet igenom hud, päls, tassar, öron och mun.

Görs detta till en vana så upptäcks förändringar i god tid vilket minskar lidande och ger bättre förutsättning för tillfrisknande.

Livmoderinflammation

Efter ett löp ökar risken för livmoderinflammation. Tiken får då nedsatt allmäntillstånd, ofta ökad törst samt variga/blodiga flytningar från vagina. Livmodersinflammation drabbar även katter. Misstänker du detta bör hunden/katten snarast undersökas av veterinär då det är ett livshotande tillstånd.

Magomvridning

Drabbar framför allt storvuxna hundraser. Händer oftast då utfodring (oftast torrfoder) och motion är för nära inpå varandra. Magsäcken vrids ett varv runt sin axel. Foder och gas kan inte passera vilket resulterar i att magsäcken sväller kraftigt. Andning och blodcirkulation påverkas kraftigt, liksom hundens allmäntillstånd. Hunden försöker kräkas men bara lite slem och saliv kommer upp. Har detta inträffat måste hunden omgående till veterinär. Detta tillstånd är livshotande.

Förgiftning

Tecken på förgiftning kan bla vara kräkning, förvirring och blödningar. Vid misstanke om förgiftning ring omgående veterinär. Även giftinformationscentralen kan kontaktas dygnet runt på telefonnummer 08-33 12 31.

Traumatiska skador

Vid trafikskador och fall från hög höjd bör djuret alltid undersökas av veterinär. Det är extra bråttom vid påverkad andning eller kraftig blödning. Lägg tryckförband vid behov.

Ögonskador

Ögonskador bör snarast undersökas av veterinär, senast påföljande dag. Risk för näthinneavlossning och blindhet som följd.

Hältor

Skulle allmäntillståndet vara nedsatt och/eller djuret ha mycket ont bör veterinär kontaktas omgående. Vid lindrig hälta kan man börja med att vila hunden/katten för att se om hältan ger med sig.

Ormbett

Vid ormbett svullnar området kraftigt under någon timme. Undvik att djuret rör sig i onödan, giftet sprids då lättare. Bär om möjligt djuret och kontakta veterinär omgående. Ormbett kan ge hjärt-, njur- och leverskador.

Insektsbett/getingstick

Är oftast ofarligt för ditt djur. Vid många bett eller stört allmäntillstånd kontakta veterinär. Djuret får i vanliga fall ingen svullnad i andningsvägarna. Skulle dock ett getingstick ta i munnen kan detta inträffa. Kontakta i sådant fall veterinär omgående.

Kräkning och diarré

Om allmäntillståndet är ostört och hunden/katten får behålla vätska kan man prova med svält i 24 timmar. Ge sedan särskild dietkost som du köper på kliniken. Du kan också själv koka vit fisk och ris och ge det i små portioner 3-4 ggr/dag i 2-3 dagar för att sedan successivt återgå till normal kost under 2-3 dagar. Om misstanke finns att djuret svalt ett främmande föremål bör veterinär kontaktas omgående. Likaså om kräkningarna och/eller diarrén är ihållande eller blodig.

Tillbaka till artiklar