Priser

Priser

 

Priser
Det är ofta svårt att ge en exakt prisuppgift då många undersökningar/behandlingar är helt beroende på typ av utredning samt vad som bör göras. Om ni önskar, ger vi er naturligtvis ett kostnadsförslag och en löpande prisuppgift.

Priser på våra vanligt förekommande behandlingar/åtgärder.

Grundavgift
Enkelt besök 680 kr

Vaccination
Hund, Nobivac Dhppi/Pi 440 kr
Katt, Nobivac Tricat/Ducat  410 kr
Rabies, Nobivac Rabies eller Merial Rabisin 480 kr
Leptospiros, Nobivac L4  480 kr
Vid vaccination av rabies/leptospiros ihop med den årliga vaccinationen ges en rabatt på 50 kr.
Vaccination av hel kull per valp 230 kr och per kattunge  200 kr
Vaccination och chip per valp/kattunge, hel kull 505 kr
Kanin, Myxo-RHD Gulsot I + kaninpest  450 kr
Kanin, Filavac gulsot typ I+II  630 kr

I samband med vaccination gör vi alltid en enklare allmänundersökning som utförs av en veterinär eller en erfaren legitimerad djursjukskötare. Har ni något specifikt bekymmer som ni undrar över, vänligen boka en tid till veterinär så vi med säkerhet hinner hjälpa er med en utförligare undersökning.

Besiktning
Hund  560 kr
Katt  519 kr
Besiktning per valp/kattunge, hel kull  234 kr
Besiktning, chip och vaccination per valp/kattunge, hel kull 769 kr per valp, 718 kr per kattunge
Besiktning vårdhund inkl utökad rörelsekontroll  624 kr

Röntgen
SKK-röntgen HD, höftleder 1573 kr
SKK-röntgen HD/ED, höftleder och armbågar  1790 kr
SKK-röntgen HD/ED/Knä, Höftleder, armbågar och knä 2336 kr
Paketpris inkl sedering och avgift för avläsning SKK

Inför resan
Pass  567 kr
Avmaskningsintyg ex Norge, Finland eller England  250 kr
exkl medicin.

ID-märkning
Chipmärkning 491 kr
Chip per valp/kattunge, hel kull  282 kr
Örontatuering i samband med operation  200 kr

Vi ombesörjer inte att ditt djur blir registrerat i SKK eller SVERAK efter ID-märkning. Från 20200101 skickar du själv in för registrering.

Kastrering katt
Honkatt  1540 kr
Hankatt  720 kr

Kastrering hund
Hane  4300  kr

Tikar hänvisar vi till Blå Stjärnans Djursjukhus.

Kastrering kanin
Hankanin  950 kr

Kemisk kastrering
Suprelorinchip 6 månader 2465 kr
Suprelorinchip 12 månader 4600 kr
Vid kemisk kastrering av mindre hundar bör man räkna med att effekten kvarstår längre än angivet. Ofta märks effekten efter ca 6 veckor på halvårschipet och efter ca 12 veckor på 1 års-chipet. De första 3-4 veckorna efter chipning kan hanhundbeteendet förstärkas.

Tandstensborttagning
Katt 1914 kr
Hund 2483 kr
Priserna är paketpriser och inkluderar fullständig narkos med intuberad patient för att undvika bakterier ned i luftvägarna. Vi utför professionell tandstensborttagning med ultraljud, putsning och fullständig dentalröntgen Prodenta.
Vi gör i samband med narkosen en fullständig klinisk undersökning och mäter eventuella tandfickor som kan vara tecken på parodontit.

Vid hämtning går vi igenom eventuella fynd och om någon tand behöver dras bokas tandoperation in vid ett senare tillfälle. Detta för att djuret inte skall behöva ligga för länge i narkos men även för att djurägaren inte skall behöva bli överraskad med ett telefonsamtal som kräver snabba beslut medan djuret är sövt.
Vi rekommenderar att ett preoperativt blodprov tas innan narkos om djuret är över 7 år eller om djuret har en tidigare sjukdomshistorik. Blodprovet Pre-anestetic är rabatterat i samband med operation.

Öppettider

Måndag: 8-17
Tisdag: 10-18
Onsdag 8-17
Torsdag: 8-17
Fredag: 8-14

Lunchstängt måndag-torsdag 12.30-13.30

AncoraThemes © 2020. All rights reserved.